ghi am cuoc goi tren iPhone

Làm thế nào để ghi âm cuộc gọi trên iPhone?

Tin tức

Đôi khi bạn cần ghi âm cuộc gọi trên iPhone để nghe lại một cuộc gọi quan trọng hoặc để chứng minh một điều nào đó. Vậy bạn phải làm gì để thực hiện được thủ thuật này? Không giống như các dòng điện thoại Android, iPhone không hề hỗ trợ tính năng ghi âm […]